Arama sonuçlarınız

 1. MrSynox

  İnsanda Hormonlar Genel Özellikleri

  …İnsanlarda ve diğer hayvanlarda endokrin bezlerin salgıları(hormonlar) doğrudan kana verilir ve sadece hedef dokuda etkilidir. …Çünkü her hormon için hücre zarları üzerinde seçici ve alıcı reseptörler (glikoproteinler ve glikolipitler) bulunur. …Vücudumuzdaki bir çok olayın gerçekleşmesi birden...
 2. MrSynox

  Paratiroid Bezi ve Salgılanan Hormonlar

  …Tiroit bezinin üzerinde ikisi üstte ikisi altta olacak şekilde konumlanmış,dört küçük bezden oluşur. …Paratiroit bezinin salgısına parathormon denir. …Bu hormon kalsitonin ile birlikte kandaki kalsiyum ve fosfor dengesini düzenler. …Kandaki kalsiyum miktarı normal değerin altına düşerse...
 3. MrSynox

  Embriyoloji nedir?

  Embriyoloji 2 hücre ile başlar. Spermium ve ovum birleşirler ve zigotu oluştururlar. Canlı yaşamı çeşitli mekanizmalarla (hücre bölünmesi, hücre göçü, hücre büyümesi ve farklanması) ontogeni adı verilen bir dizi evreleri içerir. Bu evreler iki ana gruba ayrılır: 1. Prenatal gelişim evreleri 2...
 4. MrSynox

  Corpus Luteum Oluşumu

  Ovulasyonda seconder oosit atıldıktan sonra graff folikülünün kalan kısmında teka interna içeriye doğru çöküntüler yapar. Teka damarları yırtılır ve ortaya çıkan kan, folikül içerisine dolar. Dolayısıyla oluşan bu yapı “Corpus luteum hemorojiam” adı verilir. Granülosa ve teka hücreleri büyür...
 5. MrSynox

  Fetal Dönem ve Fetal Gelişim

  Fetal dönem 3.aydan doğuma kadar olan süredir. Fetüs Gelişimi: CR (crown rump) uzunluğu ile belirlenir. CR uzunluğu; fetüsün ortalama uzunluğudur Ya da CH (crown hell) uzunluğu ile de belirlenir. CH uzunluğu; baş topuk uzunluğudur. Uzunluk artışı 3.4.5. aylarda olur. Fetüsün...
 6. MrSynox

  Vitellüs Kesesi ve önemi nedir?

  Başlangıçta corion kesesi içerisinde küçük bir kesedir. Embriyonun kıvrılması sırasında dorsal kısmı ilkel barsak kanalını yapacak şeklinde embriyo içine alır. 10.haftada orta barsağa bir sap ile bağlıdır. Kesenin sap kısmı önce göbek halkasına daha sonrada ilkel göbek kordonunda yer alır...
 7. MrSynox

  20k Nord Vpn Account

  *** Hidden text: You do not have sufficient rights to view the hidden text. Visit the forum thread! ***
 8. MrSynox

  Bitkilerde Kök Anatomisi, Özellikleri ve Çeşitleri

  Bitkiyi toprağa bağlayarak, topraktan su ve suda çözünmüş minerallerin alınmasını sağlayan organ köklerdir. Topraktan alınan su ve mineraller, hücrelerin büyümesi için gereklidir. Bitkinin büyüyüp gelişmesine bağlı olarak kök sistemi de gelişir. Tohum çimlendiğinde embriyonik kök, yer çekimi...
 9. MrSynox

  Kan Grupları Konu Anlatımı

  İnsanlarda 4 çeşit kan grubu vardır. Gerekli hallerde (hastalık, kaza vb) insanlar arasında kan alışverişi yapılır. Yapılan araştırmalar sonucunda 0 grubunun genel verici, AB kan grubunun genel alıcı olduğu ortaya çıkmıştır. Elde edilen veriler sonucunda bir kan alışveriş şeması oluşturulur. Kan...
 10. MrSynox

  Popülasyon Genetiği Konu Anlatımı

  POPULASYON GENETİĞİ: Bu Konumuzda Popülasyon genetiği konu anlatımı mevcuttur. Belirli bir bölgede yaşayan aynı türün fertleri topluluğuna populasyon denir. Burada populasyonlardaki karakterlerin hangi oranlarda görüldüğünü sonraki nesillerde ne gibi değişmeler olduğunu öğrenmeye çalışacağız...
 11. MrSynox

  Nükleik Asit Konu Anlatımı

  Nükleik Asit Yapılarında C,H,O,N ve P bulunur. Hücredeki en büyük moleküldür.Bütün canlı hücrelerde bulunur. Fakat taşıdıkları bilgiler farklıdır. Hücredeki bütün hayatsal olayları kontrol ettikleri için yönetici molekül olarak isimlendirilirler. Yapı birimlerine Nükleotid denir. Nükleotidler üç...
 12. MrSynox

  Metabolizma Konu Anlatımı

  Canlılarda hücresel düzeyde gerçekleşen hücre bölünmesi, protein sentezi, enzim sentezi, solunum, madde alışverişi, besinlerin dolaşımı ve hücre bölünmesi gibi olayların tümüne metabolizma denir. A: Anabolizma (Yapım-Özümleme) Küçük moleküllerin birleşerek büyük moleküleri meydana...
 13. MrSynox

  Ototrof Canlılar ve Özellikleri

  Fotosentez Yeşil bitkiler, Bazı bakteriler, Mavi-yeşil alg’ler ve bazı Tek hücreliler tarafından klorofillerde gerçekleştirilir. Bakterilerin bazıları fotosentezlerinde H2O yerine H2S veya H2 kullanırlar ve O2 açığa çıkarmazlar. Kemosentez Işık enerjisi kullanılmaz. Sadece bazı bakteri...
 14. MrSynox

  Hayvan ve Bitkilerde, Adaptasyon ve Rekabet

  Hayvanların Adaptasyonu Bir canlının doğal olarak yaşadığı ürediği yere habitat denir. Canlılar habitatlarında yaşam şansını bulurlar çünkü özellikleri ile ortama uyum sağlamış, adapte olmuşlardır. Bazı hayvanlar soğuk iklimli kutup bölgelerine adapte olabilmişken, bazıları kuru iklimli çöllerde...
 15. MrSynox

  Hücre Konu Anlatımı

  Hücre nedir?, Hücre teorisi, Hücre zarının görevleri ve yapısı, hücre zarını oluşturan yapılar, hücre zarında madde geçişi (Difüzyon, Osmoz, Kolaylaştırılmış Difüzyon, Aktif Taşıma, Endositos, Ekzositoz),Hücre Çeperi Bitkisel ve hayvansal hücrelerin karşılaştırılması, Prokaryot,Ökaryot Hücre...
 16. MrSynox

  Azot Döngüsü nedir, nasıl oluşur?

  Canlıların temel yapı ve fonksiyon gören molekülleri proteinlerdir. Proteinlerin yapısında ise bol miktarda azot bulunur. Ayrıca DNA, RNA, ATP ve birçok koenzimin yapısında organik baz yer alır. Bunlar da azot içerir. Ayrıca bazı vitaminlerde de azot vardır. Bütün bu saydıklarımız canlının en...
 17. MrSynox

  Canlıların ortak özellikleri nelerdir?

  CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Hücresel yapı: Tüm canlılar yapısal ve işlevsel bakımdan en küçük birim olan hücre veya hücrelerden meydana gelir. Amip, öglena, bakteri gibi bazı canlılar bir hücreden oluşur ve bunlar bütün canlılık özelliklerini gösterirler. Yüksek yapılı canlıların vücutları...
 18. MrSynox

  POLIMERAZ ZINCIR REAKSIYONU (PCR)

  Rekombinant DNA teknolojisinde kullanilan bir yöntemdir. Belirli bir DNA zincirinin bilinen iki parçası arasinda uzanan özel bir DNA bölümünün enzimatik olarak çoğaltıldığı in vitro bir tekniktir. Pcr için; *Kalıp DNA, *Primer, *Tampon Solüsyonlar, *Mg iyonu, *Taq Polimeraz Enzimi, *dNTP...
 19. MrSynox

  Endokrinoloji – Tiroid Bezi

  TİROİD BEZİ – Tiroid bezi, Amfibilerdeki bir iki örnek hariç, bütün omurgalı türlerinde bulunan bir endokrin bezdir. – Bez, milattan önceki yıllarda yazılmış olan tıp kitaplarında insanda tanımlanmış ve daha sonraları da Wharton 1600’lü yıllarda beze, insanda bir kalkan şekli göstermesi...
 20. MrSynox

  Sinir Sistemi

  SİNİR SİSTEMİ: Vücudun en karmaşık sistemidir ve vücut ağırlığına göre oranı % 2 dir. Çok hücreli canlılarda, sinir sistemi ileri derece farklılaşmış; bir takım iletileri ve işaretleri çevreden organizmaya ya da vücudun bir kısmından diğer kısmına taşımakla görevli bir sistemdir. Bir sinir...
Üst