HerTürlüBilgi - WebmasterForum - CrackForum - CyberSecurity
MERHABA
Üye olmak için bugün ücretsiz bir hesap açın! Oturum açtıktan sonra, kendi konularınızı ve gönderilerinizi ekleyerek bu siteye katılabilecek ve kendi özel gelen kutunuz aracılığıyla diğer üyelerle bağlantı kurabileceksiniz!

Php Kod Örnekleri Bölüm 1

MrSynox

Owner
owner
Örnek 1 PHP Ekrana çıktı alma örneği: PHP ile çıktılımak için en sık kullanılan işlev echo komutudur.Kod:
<?php
//PHP Ekrana çıktı alma örneği:PHP ile çıktılımak için en sık kullanılan işlev echo komutudur.
echo "HerTurluBilgi.net";
?>

Örnek 2 PHP HTML çıktılama örneği: PHP ile HTML etiketleri metinsel olarak yorumlandığı için tırnaklar içinde HTML değerleri yazılabilir.
Kod:
<?php
//PHP HTML çıktılama örneği:PHP ile HTML etiketleri metinsel olarak yorumlandığı için tırnaklar içinde HTML değerleri yazılabilir.
echo "<h1>HER TURLU BİLGİ NET</h1>";
?>

Örnek 3 PHP Değişkenleri yapıştırma (birleştirme) örneği: PHP iki değeri birleştirmek için .(nokta) sembolü kullanılır.
Kod:
<?php
//PHP Değişkenleri yapıştırma (birleştirme) örneği:PHP iki değeri birleştirmek için .(nokta) sembolü kullanılır.
 
$isim="Mr";
$soyisim="Synox";
echo $isim." ".$soyisim;
?>

Örnek 4 PHP değişken tanımlama örneği: Tanımlanan iki sayının toplamını yazdıran PHP kodu
Kod:
<?php
//PHP değişken tanımlama örneği: Tanımlanan iki sayının toplamını yazdıran PHP kodu
$sayi1=10;
$sayi2=20;
echo "Toplam :". $sayi1+$sayi2;
?>

Örnek 5 PHP Tek ve Çift Tırnak Örneği: Çift tırnak içinde yazılan değişkenler, yorumlanıp değeri çıktı olarak yazdırılır.
Kod:
<?php
//PHP Tek ve Çift Tırnak Örneği: Çift tırnak içinde yazılan değişkenler, yorumlanıp değeri çıktı olarak yazdırılır.
 
$adres="HerTurluBilgi";
echo "Sitenin adı:$adres"; //Sitenin adı:HerTurluBilgi
echo "<br>";
echo 'Sitenin adı:$adres'; // Sitenin adı:$adres
?>


Örnek 6 PHP If else | İki sayıdan büyük olanı yazdırma örneği: C tabanlı dillerden olduğu gibi kullanılır.
Kod:
<?php
 
//PHP If else | İki sayıdan büyük olanı yazdırma örneği: C tabanlı dillerden olduğu gibi kullanılır.
 
$sayi1=20;
$sayi2=10;
 
if($sayi1 > $sayi2)
{
  echo $sayi1;
}
else
{
  echo $sayi2;
}
?>

Örnek 7 PHP if else if örneği: Sayının işaretini yazdırın.
Kod:
<?php
 
//PHP if else if örneği: Sayının İşaretini Öğrenme
$sayi=-20;
 
if($sayi > 0)
{
  echo $sayi. " Pozitif";
}
else if($sayi < 0)
{
  echo $sayi. " Negatif";
}
else
{
  echo $sayi. " Sıfır(0)";  
}
 
?>

Örnek 8 PHP for örneği : 1-50 arasındaki sayıları alt alta yazdırın.
Kod:
<?php
 
//PHP for örneği : 1-50 arasındaki sayıları alt alta yazdırın
 
for($i=1;$i<=50;$i++)
{
  echo $i."<br>";
}
?>


Örnek 9 PHP dizi tanımlama ve okuma örneği: PHP isimler adında bir dizi oluşturup içine 5 tane isim yazın. index numarası 3 olan ismi değiştirip, ilk index değerini ekrana yazdırın.

Kod:
<?php
 
//PHP isimler adında bir dizi oluşturup içine 5 tane isim yazın. index numarası 3 olan ismi değiştirip, ilk index değerini ekrana yazdırın.
//C tabanlı dillerde olduğu gibi PHP ile diziler [] ile tanımlanıp yine [index] şeklinde değerleri okunup değiştirilebilir.
 
$isimler=["Ahmet","Hayri","Hüseyin","Recep","Ufuk"]; //5 elemanlı dizi tanımlama
$isimler[3]="Murat"; //index numarası 3 olan kaydı değiştirme
echo $isimler[0]; //ilk indexi yazdırma
 
?>

Örnek 10 : 5 elemanlı bir dizi oluşturup foreach ile tüm indexleri ekrana yazdırın
Kod:
<?php
 
$isimler=["Ahmet","Hayri","Hüseyin","Recep","Ufuk"]; //5 elemanlı dizi tanımlama
 
foreach($isimler as $isim)
{
  echo $isim."<br>";
}
 
?>

Örnek 11 : PHP ile isim indexlerine sahip bir dizi oluşturup, her hangi bir indexi ekrana yazdırın.
Kod:
<?php
 
//PHP ile diziler en çok isim indexlerine sahip olarak oluşturulur. index numaraları yerine index isimlerini sahiptirler.
//Aşağıdaki ad,soyad, yas ve 5 isimlerinde indexlere sahip bir dizi tanımlaması yapılmıştır.
//PHP ile isim indexleri tanımlamak için "indexadi" => "değeri" şeklinde yapılır
 
$isimler=["ad"=>"Hayri", "soyad"=>"KOÇ", "yas"=>35 ,5=>"merhaba"];
 
echo $isimler["ad"]." - ".$isimler[5]; //Hayri - merhaba
 
 
?>

Örnek 12: Index adlarını ve değerleri ekrana yazdırma örneği.

Kod:
<?php
 
//isim indexlerine sahip olan dizinin index isimlerini ve index içindeki değerleleri yazdırın
 
$isimler=["ad"=>"Hayri", "soyad"=>"KOÇ", "yas"=>35 ,5=>"merhaba"];
 
 
foreach($isimler as $index => $isim)
{
  echo "Index:$index : $isim";
  echo "<br>";
}
 
?>
Örnek 13 while ile dizi içindeki değerleri ekran yazdırın.(Örnek 12’nin while ile yazılmış şekli)
Kod:
<?php

//isim indexlerine sahip olan dizinin index isimlerini ve index içindeki değerleleri yazdırın

$isimler=["ad"=>"Hayri", "soyad"=>"KOÇ", "yas"=>35 ,5=>"merhaba"];

while (list($index,$deger) = each($isimler)) {
   echo "Index: $index, Değer:$deger <br>";
}
?>
 
Üst